MargfeltTil hovudsida

Oppdat. - 02.12.10 -

BRUK 12. NYGÅRD og "Knatten"

Utskilt frå b.nr. 1, 22/10 1894.


Ole Størkson Nygaard, f. 2/2 1864 på b.nr. 1,  d. 22/5 1935, 18/7 1890 gm. Anna Olsdtr.. på b.nr. 4, f. 11/2 1868, d. 12/11 1926. Etter 22/10 1894, tok dei namnet på bruket som sitt etternamn.
Born:       

a.)   Sigfred, f. 2/6 1891, d. 4/1 1962, g. 5/11 1927 med Borghild Hjortland frå Bergen, f. 5/6 1906. Sjå b.nr. 41 «Syngjaren».
b.)   Gyda Bergitta, f. 26/10 1892. Utv. til Amerika.
c.)   Alfred Martin, f. 28/4 1894, gm. Kristina Martinsdtr. Kvingedal frå b.nr. 1. Dei er nr. 2 her på bruket.
d.)   Olufia, f. 12/2 1896, 17/4 1925 gm. Johannes Sletten Johannesson Kvinge N. frå b.nr. 9, f. 16/5 1893, d. 4/3 1970. Sjå b.nr. 17 Kvinge N.
e.)   Berta, f. 16/5 1897. Sjukessyter, bur i Oslo.

-----------------------------------------------------
f.)    Andreas Johan, f. 10/5 1899, gm. Ingrid Wærdal frå Trond­heim, f. 4/11 1899. Bur i Chicago, USA.
Deira born:
a.     Irene f. 7/4 1937 gm. Alvin A. Arens f. 15/11 1935. Bustad East Lansing Mich.
Born:
a.    John f. 15/6 1961.
b.    Scott Brian f. 10/11 1963.

----------------------------------------------------
g.)   Rasmus, f. 17/12 1900, gm. Malena Olavsdtr. Kvinge N. frå b.nr. 5, f. 23/3 1909. Sjå b.nr. 26 Kvinge S.
h.)   Arent, f. 27/7 1903,  d. 5/8 1906.
i.)    Olaf, f. 29/6 1905, gm. Anna Røsseland, Husnes, f. 7/1 1911. Han reiste som maskinsjef i utanriksfart, bur no i Husnes.
Deira born:
a.     Annlaug Sissel f. 14/4 1951, 29/7 1972 gm. Kolbein Rege fra Sauda, f. 1951. Bustad Bergen.

------------------------------------------------
j.)    Arent, f. 22/6 1906, d. 26/9 1913.
k.)   Anton, f. 18/5 1909. Han er nr. 3 her på bruket.
Ole Størkson selde b.nr. 1 til broren Ludvig 1895 og tok det nye bruket nr. 12. Ole dreiv landhandel attåt gardsbruket.


Alfred Martin Olson Nygaard, f. 28/4 1894 (1c), d. 6/8 1980. Gift 7/4 1925 m. Kristina Martinsdtr. Kvingedal, f. 19/8 1893 på b.nr. 1(8c), d. 20/9 1972.
Born:       

a.   Olaf f. 27/12 1928, d. 31/12 s.å.


Alfred Nygaard dreiv landhandelen attåt jordbruket, var fyrste direktør i Masfjorden sparebank, med i heradstyre og fleire kom­munale nemnder. Har fått Kongens fortenestmedalje.
Skøyte 1934 frå Ole S. Nygaard til sonen Alfred for 4000 kr.


Anton Olson Nygaard, f. 18/5 1909, d. 23/10 1973.
2/11 1971 skøyte frå Alfred og Kristina Nygaard til Anton Nygaard for 5000 kr.
Heimelsovergang 21/3 1974 til arvingane etter Anton Nygaard.


Leif Andås f. 3/10 1924 i Fjell, g.m. Olga Hindenes f. 27/11 1928 i Skår i Lindås.
Born:       

a.)   Alvhild f. 12/8 1953. Bur i Bergen.
b.)   Lars f. 14/9 1957, g. 11/9 1993 m. Gunn Hindenes, f. 29/6 1962 i Lindås. Sjå b.nr. 39.
c.)   Borghild f. 10/8 1959, g. 3/7 1993 m. Malvin Toft frå Vikanes. Bur der.
d.)   Ida f. 10/8 1959, g. 3/8 1984 m. Einar Brown Berg, f. 24/7 1961. Bur i Bergen.
Deira born:
a.     Ingrid Andås Berg f. 5/3 1987
b.     Einar Andås Berg f. 17/7 1990

--------------------------------------------------
e.)   Leikny Olga f. 25/10 1964, sambuar m. Anton Johesan f. 25/4 1962 frå Sri Lanka. Bur i Bergen.
Deira born:
a.     Daniel Andås Johesan f. 30/4 1986
b.     Joakim Andås Johesan f. 13/10 1992

-------------------------------------------------
f.)    Snorre Ingar f. 18/1 1971. Bur i Bergen.
Skøyte 15/7 1982 til Leif Andås for kr 160000.

 

 

«KNATTEN», sumarbustad.

Martin Størkson Kvinge frå b.nr. 1 Kvinge S.  f. 19/2 1880, d. 22/12 1954, gm. Johanna Iversen frå Vik i Sogn, f. 23/1 1895, d. 18/1 1921.
Bustad i Bergen. Sjå b.nr. 1.
Born:       

a.   Einar f. 22/12 1919. Studenteksamen.


Martin fek feste på tomt til sumarhus 1925, av b.nr. 12, for seg og sonen for deira levetid, u. vederl.
Under firmanamnet M. Kvinge & Co. dreiv han frå unge år ek­sportforretning med laks, sild og fisk. Sonen har no forretninga.


Plassmann Jon Jonson Kleiven (Kikall), f. i Myking 1853, d. 11/2 1924. Gm. e. Marie Nilsdtr. frå b.nr. 4 Kvinge N. 8/7 1887, d. 22/11 1928. Dei fekk hustuft av nr. 1 på b.nr. 12 og der til ein lut av b.nr. 16 Kvinge N.


«Jo» var ein dugande båtbyggjar, som med ringt verkty gjorde uvanleg vakkert arbeid. Dertil var han klokkemakar og ein kjend original.

 

 

 

Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes - E-post - Tlf. 56 16 62 00 - faks. 56 16 62 01
Ansvarleg redaktør: Svein H. Hofslundsengen - Nettvevar og nettredaktør: Frode Vee-Haugen

Til toppen