MargfeltTil hovudsida

Oppdat. - 13.12.10 -

BRUK 19 - 54

Utskilt frå bruk 1.

 

BRUK 19

Odd Birkestrand, f. 13/5 1940, g. 26/7 1985 m. Ingebjørg Bosch Øvergaard, f. 24/12 1954.
Born:        

a.   May Frida f. 12/9 1984
Skøyte 8/8 1988 til Odd Birkestrand og Ingebjørg Øvergaard for kr 16002.

 

BRUK 23

Odd Frode Vee-Haugen, f. 25/10 1952 i Høyanger. Oppvokst i Årdal i Sogn. Flytta til Masfjorden i aug. 1987.
Born:        

a.   Erlend f. 20/3 1987

Festekontrakt for feste nr. 30 den12.07.96 til Odd Frode Vee-Haugen.
Skøyte for tomt den 19/3 1999 til Odd Frode Vee-Haugen for kr. 17.721.

 

BRUK 24 (tidlegare festenr. 3)

1  Mikal Torsvik. Parsellen er i dekar, 99 år, dat. 6/3 1939. Grbf. 6/3 s.å. Festeavgift no 24.- kr. Sjå Paktarar på b.nr. 1 Prestegarden. Festet gått over til Trygve Duesund på same vilkår.


Trygve Bergeson Duesund, f. 26/11 1910, d. 19/5 1991. Gift 29/6 1942 m. Konstanse Matilde Torsvik, f. 29/6 1919 . Sjå under paktarar (2f).
Born:        

a.)   Ella Marit f. 22/6 1943, g. 2/7 1966 m. Olav Magnus Tveit frå Sauda, f. 17/8 1937. Bur i Norheimsund.
Deira born:
a.    Trude f. 13/3 1968
b.    Anja f. 13/12 1971
c.    Elisabeth Marie f. 7/3 1984

-----------------------------------------
b.)   Toralf f. 19/6 1949, g. 1971 m. Marit Bjåstad frå Fjærland. Bur i Alversund.
Deira born:
a.    Marita f. 28/3 1972
b.    Rune f. 17/8 1974
Skøyte 13/5 1953 til Mathilde og Trygve Duesund på våningshus på dette bruksnr., med tilsyn og pass,verdsett til kr 2000.

 

BRUK 25

1 Per Magne Hope, f. 28/9 1953 på Totland b.nr. 3(2a), g. 1/3 1980 m. Mary Gjerde f. 11/6 1959. Sjå Sandnes b.nr. 49, festenr. 1
Born:
a. Laila f. 24/7 1980
b. Vidar f. 23/6 1984
Festekontrakt 19/2 1981 til Per Magne Hope for 80 år, årleg avgift kr. 443.

 

BRUK 33

1 Ragnar Sandnes, f. 12/9 1928 på Sandnes b.nr.  9 (2g), g. 2115 1949 m. Dagny Mortensen f. 10/6 1928 i Bergen.
Born:
a.) Geir f. 3/11 1949. Bur i Bergen.
b.) Gunn f. 2/12 1950, g. 2017 1974 m. Einar Skeim f. 17/8 1949. Bur i Aurland.
Deira born:
a. Elin f. 15/3 1975
b. Kjartan f. 16/4 1977
c. Dag Rune f. 21/5 1988

--------------------------------------------------
c.) Bente f. 19/6 1955, g. 17/71982 m. Christian Hayes, f. 12/8 1954 i Frankrike. Bur på Seim.
Deira born:
a. Stephanie Cathrine Janine, f. 25110 1984
b. Nathalie Veronique Dagny f. 23/1 1992 .

--------------------------------------------------
d.) Dagny Ann f. 7/12 1959, g. 22/2 1980 m. Frode Kvinge f. 30/5 1959 i Dalsgrend, Lindås. Bur i Knarvik.
Deira born:
a. Andreas f. 13/9 1987
b. Sondre f. 21/9 1990

--------------------------------------------------
e.) Ragnvald Arthur f. 31/12 1962
f.) Åge f. 9/4 1966
Festekontrakt 15/1 1970 til Ragnar Sandnes på dette festenr. for 99 år mot årleg avgift kr 160.

 

BRUK 35 (tidlegare festenr. 8)

1 Arne Gjertson Reknes f. 24/8 1900 på g.nr. 20, b.nr. 2, g. 3/7 1928 med Borghild Larsdtr. Reknes frå b.nr. 1, f.19/1 1908. Arne Reknes var lærar og styrar ved Matre skule.
Festekontrakt, dat. 7/12 1960, på dette festenr. for 99 år, mot årleg avgift kr. 25.-. Grbf. 19/1 1961.

 

BRUK 36

Odd Karlson Birkestrand, f. 13/5 1940 i Bergen, g. 1962 med Magnhild Johannesdtr. Vik, f. 1945 i Dalekvam, Vaksdal.
Born:        

a.   Odd Helge f. 15/12 1962.
b.   Trude f. 29/5 1965.
Birkestrand kom som lærar til Sandnes i august 1964. Han og huslyden budde ymse stader dei fyrste åra, men fekk så flytte inn i nybygd lærarbustad 1968. Sjå Sandnes , b.nr. 49, festenr. 2

 

BRUK 37

Gunnar Karlson Bue, f. 23/5 1943 i Laksevåg, g. 27/5 1967 med Anna Sofie Antonsdtr. Andersen, f. 30/5 1942 i Horten.
Born:        

a.   Irene f. 27/6 1968.
b.   Anita f. 28/7 1969.
c.   Ottar f. 28/7 1969.
Bue har vore likningssjef for kommunen sidan 1968.

 

BRUK 39

Kommunal bustad oppført 1981.
1 Arne J Hope flytta inn her i 1982 saman med kona Ingebjørg Bosch Øvergaard, f. 24/12 1954 i Talvik i Finnmark.
Born:
a. Kirsten, f. 14/1 1978
Ekteskapet vart sidan oppløyst og Arne Hope bygde hus på Sandnes b.nr. 50, festenr.4.

 

2 Geir Hølleland, f. 25/5 1961 i Lindås, g. 1987 m. Helene Eknes f. 21/1 1962 i Lindås.
Born:
a. Asgeir f. 12/4 1988
b. Sondre f. 22/2 1991
Huslyden flytta til Meland våren 1991.

 

3 Boris Nikolajevitsj Kuprijanov, f. 8/4 1952 i Leningrad, g.m. Anna Lvovna Rubakha f. 16/7 1958 i Minsk. Dei kom hit frå Kviterussland i januar 1992.
Born:

a. Maria f. 6/7 1984

 

BRUK 51 (tidlegare festenr. 1)

1 Kitty R. Kvamsdal f. 12/3 1903. Ho er utdana sjukepleiar, og har vore oversøster ved Neevengården sjukehus, Bergen. Feste på parsellen «Knausen» dat. 12/8 og 22/9 1938, utvida 4/3 1954, årleg avgift 30.- kr. Sjå også b.nr. 5 Sandnes.

 

BRUK 53

1 Per Eivind Amundsen, f. 27/11949 i Hamar, g. 29/3 1972 m. Ingrid Hindenes, f. 18/2 1953 i Lindås.
Born:
a. Frode f. 5/11 1974
b. Lise Marte f. 25111978
Festekontrakt 13/8 1979 til Per E. Amundsen for 80 år, årleg avgift kr. 425.

 

BRUK 54

1 Alf Magnar Strand, f. 16/6 1953 i Solund, g. 16/8 1975 m. Kjellaug Petra Bolset f. 24/11 1954 i Jølster.
Born:
a. Hilde Kristin f. 2112 1981
b. Jon Kjetil f. 16/1 1985
c. Øystein Bolset f. 2113 1989
Festekontrakt 30/4 1986 til Alf Strand og Kjellaug Bolset Strand for 80 år, årleg avgift kr. 673.

 

 

 

Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes - E-post - Tlf. 56 16 62 00 - faks. 56 16 62 01
Ansvarleg redaktør: Svein H. Hofslundsengen - Nettvevar og nettredaktør: Frode Vee-Haugen

Til toppen