MargfeltTil hovudsida

Oppdat. - 30.11.10 -

BRUK 17 - 22

 

BRUK 17. NYBORG

Utskilt frå b.nr. 5. Grbf. 15/1 1958.


Skifteskøyte dat. 11/6 1959, frå skifteretten i Anna M. Nordland og før avd. mann Ivar Nordlands dødsbu til arving Martinus I. Nordland for 200 kr. Grbf. 15/6 1959. Bygt hus på parsellen.
Skøyte 7/9 1989 til Inger Anny Herbst-Nordland for kr 50000.

 

BRUK 18. LYNGBØ

Utskilt frå b.nr. 5. Grbf. 15/1 1958.


11/6 1959 skifteskøyte frå skifteretten i Anna Nordland og før avdøde mann Ivar Nordland’s dødsbu til arving Elisabet Nordland for 200 kr. Grbf. 15/6 1959.

 

BRUK 19. BEKKETUN.

Utskilt frå b.nr. 5. Grbf. 15/1 1958.


Skifteskøyte, dat. 11/6 1959, frå skifteretten i Anna M. Nord­land og før avd. mann Ivar Nordland’s dødsbu til arving Kari Nordland for 200 kr., grbf. 15/6 1959.

 

BRUK 22. BJØRKHEIM.

Utskilt frå b.nr. 4.


Knut Olav Nordland f. 12/8 1932 på b.nr. 4 (5b), g. 10/12 1960 m. Bjørg Steinsvik f. 25/7 1939 i Fana.
Born:     

a.  Karsten f. 2/3 1962, g. 10/11 1990 m. Solfrid Iren Fossly frå Geilo, f. 6/6 1964. Bur i Hol i Hallingdal.
Deira born:
a.  Sunniva f. 13/9 1992
b.  Bjørn f. 19/7 1963
c.  Atle f. 29/5 1969
Skøyte 16/2 1972 til Knut Nordland, utan vederlag.

 

 

 

Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes - E-post - Tlf. 56 16 62 00 - faks. 56 16 62 01
Ansvarleg redaktør: Svein H. Hofslundsengen - Nettvevar og nettredaktør: Frode Vee-Haugen

Til toppen