MargfeltTil hovudsida

Oppdat. - 28.02.13 -

BRUK 22 - 40

 

BRUK 22. KNAUSEN

Utskilt frå b.nr. 19. Grbf. 19/6 1951.


Oliva Frøyset f. 5/12 1893.
21/8 1951 skøyte frå Kaspar Johannesson Frøyset til syster Oliva Frøyset for 500.- kr.
22/11 1962 grbf. skøyte frå Oliva Frøyset v/vergje til Einar Eriksen f. 31/3 1918 for 10 000.- kr.

 

BRUK 23. FAGERHEIM.

Utskilt frå b.nr. 1 Grbf. 2/12 1953.


Reidar Birkeland f. 16/12 1931 på Byrkjeland, b.nr.6(3b), g. 13/10 1951 m. Klara Gabrielsdtr. Sandnes f. 18/7 1933 på Eikemosætret b.nr. 1 (7b), d. 23/12 1977.
Born:     

a.)  Harald f. 7/2 1952, g. 7/8 1976 m. Olga Molland. Sjå Hosteland b.nr.60.
b.)  Gunn Inger f. 15/6 1953, g. 28/7 1973 m. Arne Sæbø f. 29/1 1947. Bur på Halsnøy.
Deira born:
a.    Rati Elisabeth f. 16/12 1981(adoptert)

-------------------------------------------------
c.)  Geir Bjørn f. 4/8 1954, g. 16/10 1976 m. Bente Sissel Matre. Sjå Ytre Haugsdal b.nr.38.
d.)   Roald Kåre f. 27/5 1956, sambuar m. Monica Skår f. 26/5 1965. Sambuarskapet oppløyst.
Deira born:
a.    Dan Kjetil f. 15/5 1987

-------------------------------------------------
e.)  Johnny f. 12/10 1958, g. 20/3 1991 m. Bjørg Turid Skår, f. 25/1 1963 i Torsvik b.nr. 19 (3a). Bur i Gulen.
Deira born:
(Dei to første er hennar born frå tidlegare ekteskap)
a.    Eirin f. 26/4 1980
b.    Tommy f. 4/5 1982
c.    Kenneth f. 13/1 1985
d.    Aleksander f. 17/6 1990.

-------------------------------------------------
f.)   Inge f. 28/6 1963, g. 16/1 1988 m. Linda Therese Matre f. 10/4 1964 i Duesund b.nr.21 (1a). Bur i Fana.
Deira born:
a.Christopher f. 29/5 1988
b.Maria f. 20/1 1991
c.Nickolay f. 2/3 1993
Skøyte 9/4 1954 frå Ragna Daae til Reidar Birkeland og kona for 800 kr.
Reidar Birkeland gifte seg att 17/10 1981 m. enkja Astrid Ragnhild Fredriksen f.Steindal 3/12 1937. Sjå St.Sleire b.nr.27.
Skøyte 12/5 1987 til Reidar Birkeland frå borna på ideelle 3/8 av dette bruk for kr 30000.

 

BRUK 25. SKOGTUN.

Utskilt frå b.nr. 3. Grbf. 19/10 1955.


Hilda Marie Monsdtr. Bauge f. 15/2 1895 på b.nr.3 på Bauge (1f), d. 1/6 1980. Ho var i lang tid lærar på Mollandseidet og flytta hertil ved pensjonsalder.
Skøyte 27/6 1956 frå Ragna Daae og Hans Daae til Hilda Bauge for 200 kr. Eigedomen overført til Hans G.Daae ved heimelsdokument grb.f. 12/6 1985.

 

BRUK 26. BJØRKHEI.

Utskilt frå b.nr. 3. Grbf. 19/10 1955.


Gunnar Gjertson Daae f. 23/7 1924 på b.nr 3 (2f), d. 22/11 1981. Gift 4/9 1948 m. Ruth Magdalena Sørhagen f. 15/12 1920 i S.Land. Han var ordførar i Masfjorden frå 1964 til 1969, og frå 1972 til 75.
Born:     

a.)  Åse Marit f. 8/3 1949, g. 21/8 1971 m. Asbjørn Pettersen f. 28/3 1945 i Bergen.
Deira born:
a.    Pia Merete f. 9/11 1971
b.    Peer-Gunnar f. 10/6 1974

---------------------------------------------
b.)  Gjert Rune f. 6/7 1951, g. 29/3 1972 m. Olaug Torveig Botnen. Sjå Y.Haugsdal b.nr.36.
c.)   Vigleik f. 1/5 1953, g. 24/5 1980 m. Aud-Helen Virkesdal. Sjå Y. Haugsdal b.nr.43
d.)   Tone Bett f. 7/4 1955, g. 21/7 1979 m. Knut Weng, f. 25/9 1950 i Sarpsborg.
Deira born:
a.    Ane f. 18/11 1980
b.    Sindre f. 13/1 1983

---------------------------------------------
e.)  Jan Einar f. 14/2 1958, g. 27/6 1987 m. Gry-Mette Nygård f. 20/3 1961.
Deira born:
a.    Katrine f. 24/9 1987
b.    Malene f. 22/11 1990
Skøyte 27/6 1956 til Gunnar Daae frå broren Hans G.Daae for 500 kr.

 

BRUK 27. HAUGEN.

Utskilt frå b.nr. 5. Grbf. 7/12 1956.


Dette bruksnr. var fyrst skøytt frå Ingrald Ivarson Sandnes til sonen Ivar for 500.- kr. Så er det skøytt til Agnar Jakobson Areklett for i 500.- kr. og så er det skøytt av han til Ingvald Gabrielson Sandnes, som eig hovudbruket, for 1 500.- kr., grbf. 28/10 1966.

 

BRUK 29. SOLTUN.

Utskilt frå b.nr. 2. Grbf. 8/5 1961.


Henrik Erikson Frøyset f. 21/3 1930 på b.nr. 2. 1968 g.m. Gudrun Jakobsen f. 16/2 1931 i Laksevåg.
8/5 1961 skøyte frå Erik Olson Frøyset og kona til sonen Henrik for 500.- kr.

 

BRUK 37.

Utskilt frå b.nr.1


Bjarne Håheim f. 16/4 1941 i Ulvik, g. 27/7 1968 m. Gerd Allis Lindebotten f. 13/6 1946 på b.nr. 21 (1a).
Born:     

a.  Geir Bjarne f. 29/7 1969
b.  Jon Erling f. 15/8 1970
c.  Øyvind f. 21/4 1974
Skøyte 4/11 1983 til Bjarne Håheim og Gerd Allis Håheim for kr. 20000.

 

BRUK 38.

Utskilt frå b.nr.1

Gjert Øyvind Daae f. 1/9 1960 på b.nr.1 (5e) g. 17/8 1986 m. Astrid Korneliussen f. 15/8 1963 i Askøy.
Born:     

a.  Julie f. 17/1 1985
b.  Kjell Magnus f. 31/5 1986.
Ekteskapet er oppløyst.
Gjert Øyvind Daae gifte seg att 25/5 1991 m. May Liss Rødberg f. 6/5 1966.
Born:     

c.  Malin f. 29/1 1992
Skøyte 19/12 1983 til Gjert Øyvind Daae vederlagsfritt.

 

BRUK 39.

Utskilt frå bruk 9.


Asbjørn Daae f. 26/10 1961 på b.nr.9 (3b) g. 20/8 1988 m. Laila Margrete Nordal f. 6/2 1966 i Gulen.
Born:     

a.  Silje f. 21/3 1985
b.  Siri f. 10/9 1989
c.   Stian f. 7/9 1992
Skøyte 5/10 1988 til Asbjørn Daae og Laila Nordal Daae, verdsett til kr.10000.

 

BRUK 40.

Utskilt frå bruk 9.

 

Ragnvald Tangedal f. 18/5 1960 i Tangedal b.nr.5 (5b), g. 8/11 1986 m. Gunn Marit Daae f. 5/10 1960 på b.nr.9.(3a)
Born:     

a.  Sindre f. 13/4 1987
b.  Ida f. 1/3 1989

c. Øyvind f. 26/1.1997

Skøyte 17/4 1989 til Gunn Marit Tangedal og Ragnvald Tangedal vederlagsfritt.

 

 

 

Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes - E-post - Tlf. 56 16 62 00 - faks. 56 16 62 01
Ansvarleg redaktør: Svein H. Hofslundsengen - Nettvevar og nettredaktør: Frode Vee-Haugen

Til toppen