MargfeltTil hovudsida

Oppdat. - 26.11.10 -

BRUK 3 og 4

 

Knut Josefson, brukar på Rambjørg 1645, og 1657 svarar han Kvegskatt for 1 hest, 1 okse, 6 kyr, 1 kviga og 2 geit 1666 er han sagd vera 50 år og hev då sonen Josef 4 år og Johannes 1 år.


Anders Knutson, truleg son til nr. 1. Han er nemnd som ein av fire brukarar 1691. Ved manntalet 1701 er han sagd vera 40 år og hev sonen Knut 10 år. Anders er nemnd siste gongen 1717, og 1718 er nr. 3 komen i hans stad.


Johannes Åmundson, d. 1766, 66 år gamal Dersom Johannes er fødd i Masfjorden, so er han frå Trodal. Sjå manntal 1701. g.m. Anna Andersdtr.., truleg dotter til nr. 2, d. 1735. Andre kona er Anna Olsdtr.
Born:        

a.   Knut f. 1718. Kom til Høyvik, Gulen.
b.  Amund.
c.   Nils, g.m. Raguhild Larsdtr. Solheim. Bustad Molland, b.nr. 6 og 7.
d.   Mons.
e.   Synneva, g.m. e.m. Erik Rasmusson Fonnes, Austrheim 1762.
f.    Anna f. 1737, g.m. Ola Besseson Molland frå b.nr. 1 og 2. Bustad Fjellanger i Lindås.
g.   Guri f. 1738, g.m. Ola Danielson Rambjørg på b.nr. 6.
h.   Marita f. og d. 1740.
i     Otte f. 1742, d. 1750.
j.    Anders f. 1745, d. 1750.
k.   Åmund f. 1746, g.m. gj. Borni Kolbeinsdtr. Fjellanger 1771.
1.   Sigrid f. 1750, d. 1781.
m.  Ingeborg f.l 1752, g.m. e.m. husmann Ola Andersson L. Sleire 1787.


1715 bygselsetel frå Hans Peter Veivitsen til Johannes Åmund­son 2 pd. 12 mk. s. Og 25/6 1722 er dagsett og 4/8 1722 tingl. skøyte frå Hans Peter Veivitsen til Johannes Åmundson 2 pd. 17 mk. s. Samstundes lese “revers” Johannes Åmundson til Anders Rambjørg for 27 rdl. Dette ser ut som Johannes hev lånt pengar hjå verfaren til å betala jordi med. At fyrste kona til Johannes er dotter til nr. 2, syner eit skifte på Rambjørg 1740. Skifte lyder slik: Skifte paa Rafnberg efter Mor-Fader Anders Knudsen. Arvinger Knud Johannesen 22 aar, Niels Johannesen 16 aar, Synneva Johannesdtr. 14 aar.
Skifte etter Anna Andersdtr. 1735 - 2 pd. s ¾ t malt sett til 24 rdl. 2 mk. 4 sk. Dette finn ein i skifteprotokol, men ikkje kven det er utl. på. 12/7 1736 tingl. skøyte frå Sjur Nilsson Hatlevik, Hemming Monsson Randal og Mons Jonson Andvik til Johannes Åmundson Rambjørg 13 1/5 mk. s. Dette må vera det som ved skifte etter Anna Andersdtr. hev vorte utl. på borni, som no ved formyn­darane vert skøytt til Johannes.


Ola Giebleson Y. Haugsdal, f. 1737 på b.nr. 1, d. 1775. 1762 g.m. e. Anna Olsdtr. Rambjørg, f. kr. 1710, d. 1764. 1764 g.m. e. Ingeborg Larsdtr.. Kvar ho er ifrå vert ikkje sagt.
1761 tingl. skifte etter Johannes Åmundson. Då vert bruket utl. på e. Anna Olsdtr. og borni etter Johannes. Anders Olson Risnes er då laverja for e. Anna Olsdtr. Etter dette skulde ein mest tru at Anna er dotter til Ola Einarson Risnes, og at Anders Olson Risnes, ein yngre bror av Anna, er laverja. Bruket var ved dette skiftet sett til 17 rdl.
1762 skøyte frå arvingane etter Johannes Åmundson til Ola Giebleson. Ved skiftet etter Anna Olsdtr. 1764 vert bruket sett til 21 rdl. 4 mk. og utl. på e.m. Ola og borni hennar.
1775 skifte etter Ola Giebleson. Bruket utl. på e. Ingeborg Larsdtr. og sønene Ola og Gieble. Han hadde nemleg tvo søner: Ola f. 1768 og Gieble f. 1771.


Hans Monsson Sandnes, f. kr. 1734 på b.nr. 1, d. 1802, 68 år g. 1773 g.m. Anna Nilsdtr. Solheim f. 1743 på b.nr. 2, d. 1803.
Born:        

a.   Mons f. 1775. Nr. 6 her på bruket.
b.  Nils f. 1778, d. 1793.
c.   Marta f. 1784, g.m. Johannes Larsson Høyvik, Gulen 1811.
22/5 1776 tingl. skøyte frå Ingeborg Larsdtr. og sønene Ola og Gieble til Hans Monsson Sandnes 1 pd. 8½ mk. s. for 25 rdl. 3 mk. dnsk kurant. NB 1759 hadde Johannes Åmundson skøytt ½ l. s. til Ola Danielson. Sjå nr.1 på b.nr. 6.


Mons Hansson Rambjørg, f. 1775, d. 1821. 1801 g.m. Johanna Gregoriusdtr. Nedre Grinde, Gulen, d. 1803. 1803 g.m. Synneva Monsdtr. S. Hope f. 1768 på b.nr. 5, d. 1814. 1815 g.m. Marta Olsdtr. L. Matre f. 1768 på b.nr. 3.
Born:        

a.   Johanna f. 1804, g.m. e.m. Ola Sjurson Risnes 1840. Sjå Stikkeneset under Risnes.
b.  Hans f. 1807. Budde k. h. her på bruket etter nr. 7 ei tid, men budde sidan på Hamnen og Rambjørgsviki.
c.   Lisbet f. 1811, g.m. e.m. Lasse Knutson Torsvik. Sjå Dragøy under Torsvik.
d.   Ola f. 1816, g.m. e. Brita Sørensdtr. L. Sleire 1854.
e.   Nils f. og d. 1721.


1799 fekk Mons Hansson skøyte på 16½ mk. s.1803 tingl. skifte etter Hans Monsson 16½ mk. s. utl. på e. Anna Nilsdtr., sonen Mons og dotri Marta. 1819 skøyte frå Anna Nilsdtr. til odelsmannen Mons Hansson på dei ved skifte etter Hans Monsson utl. osv. Med det han fyrr åtte vart bruket no 1 pd. 8½ mk. s. Ved skifte etter Synneva Monsdtr. vart 16½ mk. s., som Mons Hansson åtte då, utl. på han, sonen Hans og døtrene Johanna og Lisbet. Skifte frå 1823, tingl. 1830, 1 bpd. s. utl. med ½ til enken Marta Olsdtr. og ½ til sonen Hans Monsen og døtrene Johanna og Elisabet (Lisbet). Her vantar 8 1/5 mk. s.


Ola Erikson Tangedal, f. 1794 på b.nr. 1, d. 22/11 1875. 1822 g.m. e. Marta Olsdtr. Rambjør, d. 10/8 1858.
Born:        

a.   Inga f. og d. 1823.
b.  Marta f. 1825, d. 3/8 1891.
c.   Erik f. 1828. Nr. 8 her på bruket.
d.   Arne f. og d. 1831.
1830 tingl. skøyte frå Ola Erikson til styksonen Hans Monsson på 13½ mk. s. for 71 spdl. 1 ort. Dette må vera det som ved skifte etter Mons Hansson vart utl. på e. Marta Olsdtr. Samstundes bygsel frå Hans Monsson til stykfaren 18 mk. s. 1837 skøyte frå Johanna og Lisbet Monsdtr. til broren Hans Monsson 4 1/16 mk. s. for 16 spdl.


Erik Olson Rambjørg, f. 1828, d. 16/12 1915. 3/7 1859 g.m. Henrikka Olsdtr. Duesund f. 1832 på b.nr. 1, d. 15/11 1914.
Born:        

a.   Ola f. 10/2 1861, d. 11/1 1928. Fatiglem.
b.  Kristen f. 12/11 1862, g.m. Brita Olsdtr. Odnekvamme. Bustad Odnekvamme b.nr. 3.
c.   Martinus f. 11/10 1867. Nr. 10 her på bruket.
d.   Olina Maria f. 15/9 1872, d. 13/2 1941.
e.   Mons f. 8/4 1878. Nr. 9 her på bruket
27/5 1859 tingl. bygselbrev frå Hans Monsson til Erik Olson og eventuell e. 27/5 1880 skøyte frå Hans Monsson til dottermannen Lars Pederson Langedal, Fedje, for 400 kr. “med forbeholdt ret for selger og hustru Marta Gregoriusdtr. å disponere pladsene Hamnen og Vikane”.


Mons Erikson Rambjørg, f. 8/4 1878. Reiste til Amerika 1903. 4/8 1911 g.m. Dortea Kristensdtr. Rambjørg f.4/8 1883 på b.nr. 1.
1/12 1903 tingl. skøyte frå Lars Pederson Langedal (frå Fedje) til Mons Erikson Rambjørg for 1 485 kr. og kår til Erik Olson og Henrikka Olsdtr. Mons Erikson var heima og gifte seg, men for snart til Amerika att, so han hadde ikkje bruket lenge, um han yver hovudet brukte det sjølv.


10  Martinus Erikson Rambjørg, f. 11/10 1867, d.21/1 1937. Gift 17/4 1917 m. Pernille Sofie Olsdtr. Risen f. 6/11 1887 på Rambjørg b.nr. 2 (7b), d.26/5 1965
Born:        

a.   Erik Hermann f. 15/2 1918. Nr.12 her.
b.  Julia f. og d. 1919.
c.   Jenny Kristine f. 27/10 1920. Nr.11 her.
d.   Osvald Johan f. 27/10 1920. Sjå b.nr. 2
e.   Signy Haldis f. 26/12 1921, d.
f.    Hans Olai f. 26/11 1924. Sjå b.nr. 2.
g.   Gunnvald Magnus, f. 17/4 1926. Sjå b.nr. 14.
h.   Dagny Maria f. 27/12 1930
Skøyte frå Mons Erikson til broren Martinus , tingl. 17/11 1913 for kr 1000.


11  Mathias Elias Nes, f. 6/3 1920 i Volda, d. 1962. Gift 5/1 1952 m. Jenny Kristine Rambjørg, f. 27/10 1920 på dette bruket (10c).
Born:        

a.   Solbjørg Pernille, f. 17/9 1953
b.  Erna Signy f. 10/5 1959, d. 5/5 1988
c.   Marianne f. 6/3 1962.


12  Erik Hermann Rambjørg, f. 15/2 1918 (10a), g. 21/3 1964 m. enke Olga Skår, f. Sandvik 4/7 1920 på Osterøy.
Born: Hildegunn f. 20/12 1964
Skøyte 4/4 1946 til Erik Hermann Rambjørg for 2000 kr og kår.
Skøyte 3/8 1988 til Karl Johannes Sletten for kr 60000.

 

 

 

Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes - E-post - Tlf. 56 16 62 00 - faks. 56 16 62 01
Ansvarleg redaktør: Svein H. Hofslundsengen - Nettvevar og nettredaktør: Frode Vee-Haugen

Til toppen